Liczba odwiedzin strony: 23147 Osób na stronie: 10
 

"For-Net" S.A.

 
Dziennik Ustaw 2002 Nr 27 poz. 271 - Warunki ustalania oraz sposób dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. (Dz. U. z dnia 26 marca 2002 r.) Na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 i z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarządza się, co następuje: § 1.  1. Zwrot kosztów używania przez pracownika w celach służbowych do jazd lokalnych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, zwanych dalej "pojazdami do celów służbowych", następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej między pracodawcą a pracownikiem, o używanie pojazdu do celów służbowych, na warunkach określonych w rozporządzeniu. 2. Zwrot kosztów używania przez pracownika pojazdu do celów służbowych poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy pracownika, określają przepisy w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. § 2.  1. Koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe niż:   1)   dla samochodu osobowego: a)  o pojemności skokowej silnika do 900 cm 3 - 0,4488 (1) zł, b)  o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm 3 - 0,7195 (2) zł,   2)   dla motocykla - 0,1982 (3) zł,   3)   dla motoroweru - 0,1189 (4) zł. 2. Stawki określone w ust. 1 ulegają zmianie w stopniu odpowiadającym planowanemu średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalonemu w ustawie budżetowej na dany rok. Zmiana następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po...
KRS 0000160020 - QUARTET PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
QUARTET PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2003-04-29 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
CYGANA 4/105 45-131 GOGOLIN GOGOLIN KRAPKOWICKI OPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(77) 466-61-11 (77) 466-65-58 (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
754-274-22-91 532389782 0000160020
KRS 0000160019 - WOJEWÓDZKIE ZRZESZENIE HANDLU I USŁUG W GDAŃSKU
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
WOJEWÓDZKIE ZRZESZENIE HANDLU I USŁUG W GDAŃSKU ZRZESZENIE HANDLU I USŁUG 2003-04-25 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
GRUNWALDZKA 76/78 80-244 GDAŃSK M. GDAŃSK M. GDAŃSK POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
586-010-39-66 7024096 0000160019
KRS 0000160018 - POPŁAWSKI SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
POPŁAWSKI SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2003-04-28 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
SŁONECZNA 5A 81-605 GDYNIA M. GDYNIA M. GDYNIA POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(58) 668-01-11 (58) 668-02-97 (b/d) http://www.poplawski.pl
NIP: REGON: KRS:
958-132-25-65 191906614 0000160018
KRS 0000160017 - SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "METALOWIEC" W PRZEMYŚLU
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "METALOWIEC" W PRZEMYŚLU SPÓŁDZIELNIA 2003-04-25 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
STANISŁAWA AUGUSTA 16 37-700 PRZEMYŚL M. PRZEMYŚL M. PRZEMYŚL PODKARPACKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(16) 670-23-09, (16) 670-27-37 (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
795-001-02-12 1019585 0000160017
KRS 0000160016 - ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH KOPALŃ W POLSCE
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH KOPALŃ W POLSCE ZWIĄZEK ZAWODOWY 2003-04-30 nie
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
GRANITOWA 16 43-155 BIERUŃ BIERUŃ BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 273149390 0000160016
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone firma windykacyjna Mielec HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
"For-Net" S.A.
rzeczoznawca podkarpackierzecznik patentowy podkarpackiefirma ubezpieczeniowa podkarpackiefirma detektywistyczna podkarpackieagencja / skład celny podkarpackieuczelnia prawnicza podkarpackieprawnikReklama